Hoe worden insecten gekweekt?

De insecten voor humane consumptie worden gekweekt volgens de normen van de General Food Law, de kwekers van insecten hebben het afgelopen jaar hun productieproces zo ingericht dat deze voldoet aan de normen van deze wetgeving, de Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) heeft hierbij geadviseerd.

In insecten hebben de kwekers en de groothandel zich verenigd en deze samenwerking heeft ertoe geleid dat er nu in Nederland insecten verkrijgbaar zijn die veilig zijn voor menselijke consumptie.

De insecten die op dit moment voor menselijke consumptie worden gekweekt zijn meelwormen, sprinkhanen, krekels en buffalo’s. Het grootste verschil met het kweken van insecten voor humane consumptie en de kweek voor dierlijke consumptie zit in de voeding die de insecten krijgen en de extra hygiëne.

Insecten worden gekweekt in gesloten kweekruimten (in een nagebootst natuurlijk habitat), die klimatologisch zijn ingericht. De voeding van insecten bestaat uit o.a. natuurlijke en plantaardige producten, welke van Nederlandse bedrijven betrokken worden. Het aantal bedrijven in de insectenindustrie in Nederland is beperkt en zijn onbekend voor overheden en het publiek. In Nederland zijn naar schatting vijftien bedrijven professioneel bezig met het kweken van insecten. Deze kwekerijen produceren voornamelijk voor de hengelsport, siervogels en terrariumdieren. Afzetkanalen zijn dierenspeciaalzaken, dierentuinen, houders van siervogels en (vogel-) groothandelaren. Naast de professionele kwekerijen zijn er kleinere kwekerijen en particulieren. Er bestaat geen specifieke regelgeving voor de kweek van insecten. Iedere kweker heeft op basis van eigen inzicht en ervaring een kweeksysteem ontwikkeld. In 2012 is er in samenwerking met KBBL een kwaliteitshandboek opgesteld om de branche transparanter te maken. Venik stelt haar leden in de mogelijkheid om tegen vergoeding het handboek op maat te schrijven voor hun bedrijf.

Om insecten als veilige voeding op de markt te krijgen komt daar voor deze bedrijven nogal wat bij kijken, de kwekers hebben het afgelopen jaar hun processen zo ingericht dat zij produceren naar de maatstaven van de Algemene Levensmiddelenwet (General Food Law) en hiermee hebben zij hun bedrijfsvoering zo ingericht dat deze voldoet aan de maatstaven van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). Regels die opgelegd worden aan ons product hebben bijvoorbeeld betrekking op het voer voor de insecten en op de hygiëneregels die toegepast worden tijdens het kweekproces en bij de verwerking van de insecten.